W tym roku NIK weźmie na cel m.in. sektor paliwowy. Zaplanowano już, że zostanie przeprowadzonych 200 kontroli.

Co będą kontrolować urzędnicy NIK-u? Izba zamierza sprawdzić w jaki sposób przebiega zarządzanie zapasami obowiązkowymi ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego.
Urzędnicy będą weryfikować, czy działania państwa zapewniają bezpieczeństwo paliwowe w zakresie utrzymywania zapasów i czy faktycznie zapobiega się nielegalnemu obrotowi paliwami ciekłymi i gazowymi.

Dodaj komentarz do wpisu

*